Інформація

Місія: Формування, запровадження та розвиток в Україні культурної політики 21 століття.

Цілі:

 * Поширювати в Україні принципи та підходи європейської та світової політики в галузі культури.

 * Підтримувати реформи в галузі культури (законодавство, фінансування, управління).

 * Генерувати ідеї та розвивати технології для вдосконалення культурно-соціальної політики.

 * Залучати громадськість до творчої активності та процесу прийняття політичних рішень.

 * Співпрацювати з органами державної влади та місцевого самоврядування у виробленні політики в галузі культури.

 * Розвивати міжнародне партнерство та культурно-інформаційний обмін.

Завдання:

 * Розробляти, підтримувати та реалізовувати проекти в соціо-культурній сфері.

 * Виявляти культурні ресурси, оцінювати стратегії використання культурних і творчих ресурсів, проводити аналіз та моніторинг реалізації політики.

 * Проводити освітні та навчальні заходи на національному та місцевому рівнях з питань сучасного менеджменту культури, стратегічного планування, маркетингу, інформаційної діяльності.

 * Створювати, розвивати й підтримувати центри (агентства) культурного розвитку.

 * Сприяти розвиткові інноваційних проектів у галузі культури, культурних індустрій.

 * Поширювати інформацію, кращий досвід, знання, інноваційні підходи.